Referat af generalforsamling

Generalforsamling i Parsifals Venner
Tirsdag d. 24. maj 2016.
Referat.

1. Valg af dirigent
Bjarne Togsverd valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik årets arrangementer: Studiekreds ud fra Villy Sørensens Wagner, foredrag med Nila Parly, videoaften med Ring-slutninger samt operatur til Leipzig.
Der blev uddelt STORE roser til Tove og Erik for deres research og planlægning af turen.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet er fortsat kr. 100 pr. medlem.

5. Valg til bestyrelse
Bjarne Togsverd(næstformand) og Tove Hansen(kasserer) blev begge genvalgt for to år.
Hanne Ammitzbøll blev valgt som bestyrelsesmedlem, skal på valg igen næste år.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Anne-Dorthe Fischer blev genvalg. Derudover blev Henny Berthelsen og Kirsten Møller Christensen valgt.

7. Valg af revisor
Punktet udgik, da revisor vælges ulige år for to år.

8. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
Næstformanden gennemgik mulige arrangementer for næste sæson: Foredrag med Leif Balthersen og Peter Wang, operatur til London(Mestersangerne) eller Berlin(Tannhäuser).
Bestyrelsen mødes inden sommerferien for at arbejde videre med planerne.

9. Eventuelt
Intet.

Referent: Mogens Poulsen

Dette indlæg er gemt i Parsifals Venner. Hent permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *